Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik

Бу ти вільним Що нам перешкоджає робити саме те, що ми хочемо, та як нам це змінити Подорожувати по - іншому Чому ми повинні відпочивати тілом та душею Насолоджуватися разом Як смакує справжня кава, та де можна ї ї знайти

Blum Inspirations “Blum створює простір дл я і дей завдяк и новітнім рішенн ям. Щоб Ви використали потенціал свого помешканн я на повн у”.

Blum Inspirations Маленьке слово “вільний” як ніяке інше поєднує усі наші цільові групи: меблярів, виробників, дизайнерів та к лієнтів з їхніми сім’ями. Але для кожного бу ти вільним означає щось своє. Для дизайнерів – це вільний простір для творчості, а для виробників – вироби та сервіси, які оптимізують процеси й допомагають подолати щоденні перешкоди. Мож ливості, які випливають із цього перетворюються в індивідуальні, зручні та якісні рішення для меблів, що дарують домашній затишок. А що для Вас означає бу ти вільним? Нехай уява на дихне Вас! Ваша редакційна команда журналу “ Blum Inspirations” Вст у п

4 Blum Inspirations Ви будете здивовані, як вироби Blum полегшать ваше повсякденне жит тя. І не тільки на кухні, а й у всіх житлових приміщеннях. Австрійські вироби, що вирізняються якістю та отримали багато нагород, використовують у меблях у всьому світі. Blum всередині

5 Blum Inspirations Підіймальні механізми Фаса д може ск ла датися, відкидатися на д корпусом чи підійматися вертикально. Серед AVENTOS оберете потрібний тип підіймання для будь-якого приміщення. Навіть великі та ва жкі фаса ди у верхніх шафка х підіймаються легко й плавно. Системи завіс Завіси Blum дбають про те, щоб дверцята елегантно відчинялися та тихо зачинялися. Технічно інноваційна система CLIP top відкриває багато мож ливостей для вибору ку та відчинення та дизайну. Системи напрямних Із якісними системами напрямних MOVENTO й TANDEM навіть сильно наванта жені стандартні та високі дерев’яні шу хляди ковзають, наче невагомі. Висувні системи Blum має ідеальну шу хляду для будь-якого вміст у та будь-якого приміщення: LEGRABOX, MERIVOBOX і TANDEMBOX. Усі шу хляди можна створити індивідуально. Вони мають гарну конструкцію та дизайн. Технології ру ху Blum пропонує чотири технологі ї ру х у для комфортного корист ування меблями. Механічна технологія BLUMOTION для того, щоб м’яко закривати, TIP- ON, щоб відкривати, та поєднання обох – TIP- ON BLUMOTION. Елек тричний варіант технологі ї ру х у – SERVO -DRIVE. Системи вну трішніх розділювачів А даптивні системи вну трішніх розділювачів AMBIA-LINE та ORGA-LINE подбають про порядок у всіх шу хляда х – від ку хні до ванної кімнати. Електричні системи AMPEROS від Blum гарант ує підсвітку та джерела елек тричного живлення безпосередньо в меблях. Прила дам подається елек трика завдяки єдиному рішенню, яким доповнюються меблі або продуманому комплексному рішенню для декількох корпусів. Це на дає їм змог у заряджатися. Системи розсувних дверей Відповідно до нових концепцій простору стираються межі між житловими приміщеннями. З REVEGO маєте змог у закривати цілі зони, якщо не корист уєтеся ними та за потреби знову відкривати, – швидко, просто й інт уїтивно. Функціональні конструкції шафок Ми пропонуємо ідеї прак тичних та креативних меблів, які гнучкі у проєк т уванні, але створюють максимум корисного простору та оптимізують дост уп.

Blum Inspirations Бути ві льним

8 Blum Inspirations 12 18 42 38 Зміст 10 Ди во корисного п ростору 12 Надати форму баченням Діалог Арміна Бальдрайха та Юрґена Кремера 18 Неперевершена прем’єра AVENTOS HKi 24 Орг анізувати простір за допомогою світла Професійне проєк т ування освітлення від компані ї “Zumtobel” 30 Збільшити місце, підвищити комфорт Висувна полиця для всіх житлових приміщень 32 Простір, що надихає Пора ди від дизайнера інтер’єру Рамзіна Ка хі 36 Кул ьт у ра харч у ван н я 38 Смак, що об’єднує Інтерв’ю з баристкою Ніколь Бат тефельд-Монтгомері 42 Мексиканська культ ура кавування Мобільна кавова станція з фурніт урою Blum 47 Кава зі всього світ у Місцеві рецепти пригот ування кави 48 Корисний простір для нових ідей меблів EXPANDO Т для філігранних фаса дів 54 Мова кольору Помаранчевий у світі дизайну

Blum Inspirations 9 58 80 8 4 56 Т рен д и 76 Світ ви робі в Blum 78 Факти Blum Компанія у цифра х 8 0 Біорізноманіт тя у компані ї Сталість стосується кожного 84 Blum як партнер 360° Ключ до нових перспек тив 8 8 Шоу- рум у “Золотому місті” Відкрито демонстраційний зал у Празі 58 Відпочинок для тіла й душі Нова концепція готелю та спа 64 Мислимо нестандартно Приховані мож ливості рішень від Blum 66 Більше комфорт у на ях ті Подорожуємо Литвою 70 Електрика на щодень Шу хлядки з доданою вартістю 74 Поради Книги й більше

Диво прост

12 18 24 30 32 ору Організувати простір за допомогою світла Надати форму баченням Збільшити місце, підвищити комфорт Неперевершена прем’єра Вдихну ти нове жит тя у простір

12 Blum Inspirations Надати форму баченн ям Ф О Т О Г Р А Ф І Я І Н Е С Я Н А С Л О К А Ц І Я Л У С Т Е Н А У I А В С Т Р І Я Над чим замислюється розробник виробів, перш ніж втілити ідею в жит тя? Наскільки важливим у цьому процесі є спілкування з виробниками та клієнтами? Ми поставимо ці запитання Арміну Бальдрайху із Blum та дизайнеру інтер’єру Юрґену Кремеру, які точно мають що сказати.

13 Blum Inspirations ПРО ГЕРОЇВ Армін Бальдрайх вва жається прабатьком AVENTOS HKi. Як керівник проєк т у з 1996 року він із пристрастю, фа ховими знаннями та сміливістю просуває інноваці ї виробів від Blum до виробників та к лієнтів. Як дизайнер інтер’єру Юрґен Кремер разом зі своєю креативною командою створює приватні та комерційні проєк ти для преміумсегмент у. Меблі для цих проєк тів виготовляються на власному виробництві. Почерпну ти нат хнення та отримати консультацію можна у прекрасному шоу-румі в Лустенау: juergenkraemer. at

14 Blum Inspirations “Для успішного розроблення виробу ми завжди повинні заново розуміти клієнта”. “Роблячи креслення, ми спочатку відштовхуємося від неможливого”. К О Р И С Н И Й П Р О С Т І Р Т В О Р И Т Ь Д И В А

15 Blum Inspirations Від самого початку ми переслідуємо бачення, а не думаємо готовими рішеннями. При тому для нас ва ж ливий цілісний погляд на речі. Ми не відкидаємо ідеї поспішаючи, знаємо наші матеріали та вміємо з ними працювати. Ми працюємо із к лієнтом та для к лієнта й показуємо йому мож ливості, про які він навіть не здога дувався. Для успішного розроблення виробу ми завжди повинні заново розуміти клієнта. Тому що він та його потреби постійно змінюються. При тому не досить лише уважно слухати клієнта. Мені потрібно мати добрі стосунки із клієнтом. До того ж певні тенденці ї також впливають на розроблення виробу. У випадку з AVENTOS HKi – це було побажання ринку, – створити мінімалістичне рішення для підіймання та опускання фасадів. Найосновніше знати, які вимоги повинен задовольнити виріб. Що потрібно дизайнеру інтер’єру, як-от Юрґену Кремеру для робити? До того ж потрібно залишатися відкритими до змін. Наприк ла д AVENTOS HKi – це доповнення існуючої конструкці ї на основі аналізу потреб та розмов із виробниками. Нова версія значно краще за довольняє щораз більші вимоги, як модель-попередник. Мені це до вподоби, тому що в дизайні інтер’єру діє правило: чим менше бачиш технічної ск ла дової, тим краще. Що стосується REVEGO, ми побачили під час виготовлення певну потребу в оптимізаці ї та відкрито говорили про це компані ї Blum. Я був би дуже ра дий, якщо наші пропозиці ї втілять у жит тя. Як Ви прист упаєте до розроблення нового виробу та рішення для меблів? Яку роль відіграє спілкування між розробником виробів та корист увачем? К О Р И С Н И Й П Р О С Т І Р Т В О Р И Т Ь Д И В А Юрґен Кремер Д И З А Й Н Е Р І Н Т Е Р ’ Є Р У Армін Бальдрайх Р О З Р О Б Н И К В И Р О Б І В B L U M

16 Blum Inspirations Я ак тивно шукаю відповідного партнера для конкретного завдання. При тому з обох сторін часто виникають нові ідеї та зони для розвитку. У висувних система х ми посприяли індивідуалізаці ї. Я б хотів, щоб спілкування на цьому рівні відбувалося інтенсивніше та жвавіше. Але, напевно, це питання культ ури, тому що емоці ї можу ть передаватися. Я згідний із цим твердженням і процес презент ування виробів у Blum постійно вдосконалюється. Вироби вже давно показують не на столі, а в тому житловому просторі, де вони буду ть використовуватися. Це зовсім по-інакшому впливає на виробників і к лієнтів та на дає виробу вищої цінності. Інноваці ї – к лючове слово. Розроблення виробів завж ди супроводжується певним рівнем ризику. Часто ми освоюємо незвідану територію. Але якщо не нава жимося на ризик, то не привнесемо інновацій на ринок. Я завж ди намагаюся мислити нестандартно. Так виник ло рішення для підіймача AVENTOS HKi, що вбудовується прак тично непомітно та заоща джує місце: ідея неабияк вузького фрезерування, яку ми запозичили з теслярства, коли побачили ланцюгово-довбальні машини. • Відповідні партнери – найва ж ливіше в нашій справі. Їхні пропозиці ї формують портфоліо, з якого ми черпаємо ідеї для наших к лієнтів. Окрім неперевершеної якості виробів я звертаю уваг у на стосунок із виробництвом, а дже це джерело інновацій, завдяки якому ми отримуємо розуміння виробів та спілкуємося зі справжніми людьми. Ви спонукаєте постачальників до конкретних рішень та доопрацювань? На що звертаєте уваг у у професійній співпраці? Юрґен Кремер Д И З А Й Н Е Р І Н Т Е Р ’ Є Р У Армін Бальдрайх Р О З Р О Б Н И К В И Р О Б І В B L U M К О Р И С Н И Й П Р О С Т І Р Т В О Р И Т Ь Д И В А

17 Blum Inspirations К О Р И С Н И Й П Р О С Т І Р Т В О Р И Т Ь Д И В А

18 Blum Inspirations К О Р И С Н И Й П Р О С Т І Р Т В О Р И Т Ь Д И В А

19 Blum Inspirations Зосереджуємося на найважливішому Вбудований підіймальний механізм – на дзвичайно вузький та компак тний, тому повністю інтегрується у боковину корпусу. Він непомітно вбудовується у меблі та на дає виробникові максимальну свободу для втілення дизайнерських поба жань к лієнтів. З AVENTOS HKi можна використовувати боковини від 16 мм завтовшки. При тому корпус може бу ти значних розмірів: до 600 мм заввишки та до 1800 мм завширшки. Фаса ди 18 кг завва жки ковзають із вбудованим підіймальним механізмом У меблевій індустрі ї вони існують уже давно: вбудовані у боковину корпусу технічні ск ла дові для підіймання та опускання. “ Blum уже пона д 15 років має патенти на якісні рішення для таких конструкцій”, – пояснює розробник виробів Армін Бальдрайх. Нат хненні багаторічними спостереженнями і трендами, ці системи постійно вдосконалюють та з AVENTOS HKi пропонують фурніт уру, що вирізняється естетикою та перевершує якістю від наявних на ринку. Неперевершена прем’єра Красивий дизайн підкуповує своєю простотою та функціональністю. Немає значення, чи в архітект урі, в автомобільній галузі чи галузі комунікацій, у моді, меблях або виробах щоденного вжитку. За уявною легкістю, якою вирізняються елементи дизайну, що стали класикою, завжди таїться багато годин роздумів та сміливість створювати щось нове. Вбудований підіймальний механізм AVENTOS HKi – взірець такого процесу. К О Р И С Н И Й П Р О С Т І Р Т В О Р И Т Ь Д И В А

2 0 Blum Inspirations без зайвих зусиль. Це означає: багато корисного простору та якнайкраща презентація у житловому приміщенні. Ідеальне рішення для будь - яких меблів AVENTOS HKi підходить майже для будь-якого матеріалу: від твердої деревини та МДФ, ск ла з вузькими або широкими алюмінієвими рамками і до нат урального каменю, кераміки чи бетону. Хоча й для підіймача потрібно зробити спеціальне фрезерування, але разом із виробом компанія Blum розробила відповідні для нього рішення. Виробник може обрати з-поміж фрезерної машини MINIMILL або комплек т у плити з попереднім фрезеруванням. Альтернативно маєте змог у використати сучасний ЧПК-пристрій для виготовлення. К О Р И С Н И Й П Р О С Т І Р Т В О Р И Т Ь Д И В А

21 Blum Inspirations Монта ж здійснюється без інструментів. “Ми ставили собі за мет у розробити рішення, яке якомога менше впливатиме на звичні процеси наших к лієнтів. Водночас AVENTOS HKi непомітно вписується в корпус і залишає місце для дизайну меблів та ідей к лієнтів.” • “Ми розробл яємо д л я наши х к л ієн т і в тех нолог і ю, я ка гаран т ує свобод у в дизай н і”. Армін Бальдрайх Розробник виробу AVENTOS HKi К О Р И С Н И Й П Р О С Т І Р Т В О Р И Т Ь Д И В А

2 2 Blum Inspirations К О Р И С Н И Й П Р О С Т І Р Т В О Р И Т Ь Д И В А

23 Blum Inspirations “Простота – най вищи й рі вен ь довершеност і”. Леонардо да Вінчі К О Р И С Н И Й П Р О С Т І Р Т В О Р И Т Ь Д И В А

24 Blum Inspirations Організу вати простір за допомогою світла Тема світла є неабияк багатогранною. Воно має емоційний вплив, виконує численні функції, створює настрій та освітлює простір. Тому це вагомий засіб для створення дизайну інтер’єру. Гольґер Лайбманн, проєкт-менеджер у компанії “Zumtobel Group” знає, якого ефект у можна досягну ти за допомогою світла та які просторові сценарії потрібно взяти до уваги під час організації промислових та приватних приміщень. Ф О Т О Г Р А Ф І Я Z U M T O B E L L I G H T I N G Л О К А Ц І Я Д О Р Н Б І Р Н I А В С Т Р І Я К О Р И С Н И Й П Р О С Т І Р Т В О Р И Т Ь Д И В А

2 6 Blum Inspirations Пане Лайбманне, як можна за допо - могою світла орг анізувати простір? Я пропоную, із широко відкритими очима дивитися на цей світ та спостерігати. Коли я перебуваю у просторі, атмосфера якого мені подобається, запит ую себе: а що т у т зі світлом? Чи я сприймаю контрасти та різні рівні простору? Перш ніж почати проєк т увати, я чітко розумію, який настрій хочу створити. При тому звертаю уваг у на завдання: де потрібно використати рівномірне освітлення, де акцентне, а де я можу від цього відмовитися? Як фа хівець у сфері освітлення мо - жете дати пораду, з чого слід почати проєкт ування? Проєк т ування світла починається із визначення поверхонь: віддзеркалюють вони багато чи мало світла, мають струк т уру чи швидше гла дкі? Найперше думайте про світильники не з погляду дизайну, а яке світло вони дають, – швидше м’яке, розсіяне світло, чи направлене, акцентне. Хто хоче вірт уозності, не повинен використовувати джерела освітлення з лінзами або відбивачі. Певні рішення, у хвалені заздалегідь, впливають на проєк т. Як виглядає ідеальне освітлення для домашнього офісу? Це залежить від того, наскільки інтенсивно ним корист уються. Для декількох годин роботи я добре себе почуваю у променях освітлення від своєї настільної лампи. Але сит уація стає цікавішою, якщо потрібно концентруватися довший період часу та не напружуватися. Тоді мені потрібне рівномірне, не на дто сильне освітлення з високою інтенсив-

27 Blum Inspirations ністю. До того ж я повинен звертати уваг у на те, щоб у полі зору не було світла, яке сліпить. У цьому випа дку зана дто великий контраст може викликати стрес та втому. Це стосується також ку хні, кімнати для занят тя хобі або дзеркала у ванній кімнаті. Тобто, якщо ми говоримо про світло, не йдеться лише про зовнішній вигляд? Сві тло з одного бок у має емоційний вплив. З іншого, існують також біолог ічні аспек ти: сві тло високої інтенсивнос т і ак тивізує та допомагає синхронізувати вну трішній годинник із розпорядком дня. У житловому прос торі потрібно перш за все прот ягом вечірніх годин уникати яскравого холодного сві тла. У ванній або дит ячій к імнат і можна передбачити сві тло з “Повод ьтес я сві домо зі світлом, т і н ню та кон трастами, особл и во у п ри ват н и х п рим і щен н я х”. Гольґер Лайбманн Проєкт- менеджер компані ї “Zumtobel Light ing” К О Р И С Н И Й П Р О С Т І Р Т В О Р И Т Ь Д И В А

2 8 Blum Inspirations К О Р И С Н И Й П Р О С Т І Р Т В О Р И Т Ь Д И В А

2 9 Blum Inspirations ПРО ГЕРОЯ Дипломований інженер Гольґер Лайбманн керує цілими проєк тами з освітлення, як-от для музеїв та освітніх зак ла дів відомої в Австрі ї компані ї “Zumtobel Group”. Інноваційна компанія з багатими тра диціями пропонує від 1950 року рішення для освітлення довершеної якості та естетики, які мають 50 представництв у всьому світі. zumtobel.com низькою інтенсивніс тю, щоб орієнт уватися вночі. Так перемикач не спрацює у невда лий момент. А зранк у навпаки, можна з лег к іс тю розпочати день, якщо с т ворити сценарі ї осві тлення з високою інтенсивніс тю та холодним сві тлом. Освітлення приміщення повинне бу ти варіативним? Завж ди потрібно думати щонайменше про три сценарі ї освітлення. Для роботи або для того, щоб стати жвавішим, потрібне світле рівномірне освітлення. За звичного використання простору найкраще працює гармонійне поєднання акцентного та розсіяного світла. Увечері я зменшую освітлення до найменших, приглушених акцентів. Чи воно буде реалізоване завдяки розумному керуванню, чи за допомогою перемикання між групами – справа смаку. У Вас є улюблений проєкт? У цьому контексті хочу назвати Музей фонду Бейелер у Базелі. Для будинку харак терне черг ування між вну трішнім та зовнішнім і взаємодія між денним та шт учним світлом. Ту т ми дуже інтенсивно працювали з різними температ урами світла та настроєм протягом дня, прекрасним явищем є гра білого, немов сонячного світла на картині у період су тінків. • К О Р И С Н И Й П Р О С Т І Р Т В О Р И Т Ь Д И В А

3 0 Blum Inspirations Збі льшити місце, п і двищити комфорт Якість житла без зайвих зусиль Висувні полиці – це прак тичні шу хляди, які можна по-різному використати в кожному житловому просторі. Обла днані фіксатором, гарант ують мож ливість впевнено розміщати різні предмети, а руки завж ди буду ть вільними. Чи це кошик для білизни, який стоїть на ергономічній висоті, щоб виванта жити речі із пральної машини. Чи зручна поличка для того, щоб пок ласти документи. Висувні полиці можу ть перетворитися на трендовий елемент дизайну, який інтегровано у вітальню: к лючове слово – домашній бар. К О Р И С Н И Й П Р О С Т І Р Т В О Р И Т Ь Д И В А

31 Blum Inspirations Ззовні – практичний, всередині – компактний Неабияк лег ко вийня т и, на д і йно з афі ксув ат и т а швидко прихов ат и – і з сис т емами напрямних MOVENTO аб о TANDEM вису вн і полиц і з фі кс ац і єю с т ану т ь з ба г аченням на щодень. Сис т ема з амикання на д і йно фі ксує вису вну полицю, а ро з блок у в ат и ї ї в дас т ь ся одним пору хом рук и. Ще бі льший комфор т г аран т уют ь т ехноло г і ї ру х у BLUMOTI ON, TIP- ON BLUMOTI ON т а TIP- ON. Так вису вн і полиц і с т ану т ь прак т ичними помі чниками, що з аоща д ж уют ь мі сце – на к у хн і, у в і т а льн і, в анн і й аб о по бу т ов і й к імнат і, чи в домашнь ому офі с і. • К О Р И С Н И Й П Р О С Т І Р Т В О Р И Т Ь Д И В А

32 Blum Inspirations Принципи дизайну також є складовою майстерності, як бездоганні матеріали та високоякісні технічні рішення. На противаг у стилю, на який впливають тенденції, вони діють у всьому світі. Дизайнер інтер’єру з Канади Рамзін Кахі в інтерв’ю розповідає, які принципи дизайну є найважливішими, аби створити індивідуальний простір. Простір, що надихає К О Р И С Н И Й П Р О С Т І Р Т В О Р И Т Ь Д И В А

33 Blum Inspirations Яких основних принципів дизайну Ви дотримуєтеся, коли проєкт уєте простір? Добрий дизайн є завж ди багаторівневим. Звичайно, я орієнт уюся на загальноприйняті норми, як-от пропорцію, баланс, ієрархію або контраст. Але найперше ва ж ливо створити розумні житлові приміщення та оптимізувати їх для власної мети. Для мене – це цілісна подорож з дуже індивідуальними результатами. Простір повинен за довольняти потреби не тільки сьогоднішнього дня, але й передбачати потреби майбу тнього. Прак тичність та краса повинні йти пліч-о-пліч. Технологі ї та функціональність, що переконують. І звичайно, житловий простір повинен підходити до стилю жит тя та пробуджувати емоці ї. Чи відіграє проєкт ування освітлення важливу роль у дизайні інтер’єру? Не можна оцінити красивий простір, якщо його не бачиш. Освітлення є ва ж ливим аспек том у процесі проєкт ування. Світло створює атмосферу в кімнаті, підкреслює архітек т урні деталі та підтримує конкретні функці ї й візуальні завдання. Наскільки важливим є корисний простір та зручність у корист уванні меблевими рішеннями? Вдосталь корисного простору – це один із найва ж ливіших аспек тів, яким нех т ують. При тому це є основною причиною для організаці ї та порядку – саме в маленьких житлових та робочих зона х. Як дизайнер, рекомендую якісні меблі з бездоганною технічною функціональністю. Інвестиція, яка виплатиться простим корист уванням та довговічністю. Тому я вже багато років є поціновувачем технологій ру х у від Blum. Я рег улярно представляю їх на моєму You Tube-каналі #bespokeintheburb. Ф О Т О Г Р А Ф І Я K H A C H I D E S I G N + B U I L D Л О К А Ц І Я О К В І Л Л I К А Н А Д А “Су т ь доброго дизай н у ст ворюєт ьс я завд я к и людськ і й доп и тл и вост і до у н і ка л ьн и х дизай нерськ и х рі шен ь та ц і л існом у погл я д у”. К О Р И С Н И Й П Р О С Т І Р Т В О Р И Т Ь Д И В А

3 4 Blum Inspirations Яка різниця між орг анізацією робочого та житлового простору? Ергономічність, правильне освітлення, акустика, корисний простір, свобода ру х у, комфорт та здорове середовище – ва ж ливі чинники для доброго самопочу т тя людей, які працюють. Під час проєк т ування робочого простору орієнт уєшся на завдання та діяльність людей. У приватному просторі підхід є дещо іншим. Ту т більше йдеться про те, щоб за допомогою дизайну, комфорт у та меблів створити затишну атмосферу. До того ж границі між робочим та житловим простором розмиті і це також впливає на їхню організацію. Які тренди полюбляють у Канаді та США? Вони відрізняються від Євро - пи та Азі ї? Якщо чесно, я не підхоплюю дизайнерські тренди. Мої креслення базуються на особистості та способу жит тя кожного к лієнта. І ці стилі дуже сильно відрізняються у Північній Америці. Тобто не можна узагальнити тренди, щоб взяти з них повноцінні дизайнерські рішення. Але те, що нас об’єднує – це цінність індивідуальних рішень для простору, які віддзеркалюють наш стиль жит тя та нашу особистість. Принцип дизайну, що підходить до кожного простору та кожної культ ури у всьому світі. • ПРО ГЕРОЯ Рамзін Ка хі на дихає галузь своїми фа ховими знаннями з дизайну та підприємницькою жилкою. Він та його мультидисциплінарна команда KHACHI DESIGN + BUILD в Оквіллі, Кана ді, відомі своїми елегантними та індивідуальними приміщеннями у приватній та комерційній сфера х. khachi.com К О Р И С Н И Й П Р О С Т І Р Т В О Р И Т Ь Д И В А

3 5 Blum Inspirations К О Р И С Н И Й П Р О С Т І Р Т В О Р И Т Ь Д И В А

Культ харчу

54 48 47 38 42 Мексиканська культ ура кавування Кава зі всього світ у Смак, що об’єднує Корисний простір для нових ідей меблів Мова кольору ура вання

3 8 Blum Inspirations Баристка, обсмажувачка кави, тренерка. Ніколь Бат тефельд- Монтгомері перетворила свою пристрасть на професію. Вона входить до 5 найкращих барист у всьому світі та рег улярно посідає призові місця на національних та міжнародних змаганнях. Своїми ґрунтовними знаннями щодо зерен ділиться на воркшопах, у своєму блозі та подкасті „She’s the Barista“. Смак, що об’єдн ує К У Л ЬТ У Р А Х А Р Ч У В А Н Н Я

3 9 Blum Inspirations Ви навчаєте, сприяєте розвитку жінок у кавовій індустрі ї, берете участь у змаг аннях у всьому світі. Чому вирішили стати баристкою? Після закінчення школи я працювала у маленькому барі, де гот ували еспресо. Це був чудовий час, коли я багато вивчила про каву та людей. Я закінчила своє навчання на ку харку та працювала в Берліні у справді чудових ресторана х. Але ніколи не була такою щасливою, як біля кавової машини. Отже я замінила сковорідки на фільтр для кави. Бариста – це не професія, яку можна вивчити, але вона дуже багатогранна. Справжнім баристам потрібно знати багато теоретичного та прак тичного матеріалу, мати досвід у гастрономі ї та добре обходитися зі стресом. Навіть після 10 років досвіду я постійно вчу щось нове та відкриваю для себе нові аспек ти професі ї, яких навчаю на тренінга х для баристів. Що кава означає особисто для Вас? Для мене кава – це емоці ї. Вона пов’язана з людьми, з якими я познайомилася завдяки їй. Це наука, соціальна та дост упна водночас, тому що люди зі всього світ у охоче п’ють каву. Ска жімо так, мій чоловік – кохання мого жит тя, а кава – моя найкраща подружка. Ф О Т О Г Р А Ф І Я К Л А У Д І А Б Ь О Т Т Х Е Р Д Ж О Р Д А Н М О Н Т Г О М Е Р І Л О К А Ц І Я Б Е Р Л І Н I Н І М Е Ч Ч И Н А Коктейль від Ніколь – рецепт на спекотні дні: Е С П Р Е С О “ P I R I N H A ” І Н Г Р Е Д І Є Н Т И : • 1/2 лайма • 1 чайна ложка коричневого цукру • кубик льоду • 150 мл газованої води • подвійне еспресо П Р И Г О Т У В А Н Н Я • 1/2 лайма розділити на чотири маленькі шматочки • коричневий цукор та лайм перетисну ти у ст упці • додати кубик льоду • залити газованою водою • додати подвійне еспресо • прикрасити м’ятою або лаймом Н А С О Л О Д Ж У Й Т Е С Я ! Як Ви розробляєте свої рецепти та який є Вашим найкращим? Я дивлюся, що є модно, які інгредієнти є сучасними та добре підходять один до одного. Кислі, солодкі та гіркі смаки повинні гармонувати, особисто я люблю свіжі та ігристі смакові нотки. У спекотні дні я залюбки п’ю еспресо “Pir inha”. Які є найважливіші фактори справді доброї кави? Я часто чую це запитання і зазвичай люди хочу ть почу ти: “машина XY робить найкращу каву”, але не все так просто. Добра кава виходить тільки з добрих зерен. Я люблю, якщо на упаковці вказано багато інформаці ї. Звідки походить кава? Як вона приготовлена? Який смаковий профіль кави? Коли ї ї обсмажили? Якщо зак ла д, який обсма жував каву на дає всю цю інформацію, тоді я знаю, що купую. “Скаж імо так, мій чолові к є коханн ям мого життя, а кава – моя найкраща подружка”. К У Л ЬТ У Р А Х А Р Ч У В А Н Н Я

4 0 Blum Inspirations Наскільки важливою є чесність та сталість у Вашій сфері? Неабияк ва ж ливою. Та чесність і сталість починаються із закупівлі. Дешевою кавою не можна чесно торг увати. Як споживачі, маємо шанс позитивно вплину ти на ринок. Коли ми платимо вищу ціну, то можемо інвест увати в екологічну сталість та фермери заробляють більше. Я переконана в цьому, тому що відвідувала кавові ферми у Південній та Центральній Америці. Тренд пити каву є поширеним у всьому світі. У чому він поляг ає та чому всі так люблять каву? Вона існує вже пона д 500 років і це більше, ніж напій з обсма жених зерен: це запрошення до соціального жит тя. “Піти на каву” – означає присвятити собі час. Я думаю, що цю силу має тільки кава, і тому це такий любимий напій. До того ж кава смакує неймовірно добре. Між наукою та способом жит тя – куди розвивається культ ура кавування у майбу тньому? Я думаю, що сталі, але прості способи пригот ування завж ди буду ть популярними. Наші кавові машини зараз – це не комп’ютери і я є великим поціновувачем компостованих капсул та якісних дріп-пакетів. Чим би Ви залюбки займалися у майбу тньому? У Вас є бачення професійного рост у? Я думаю, що коли-небудь охоче стала б чемпіонкою світ у. Дотепер я тренувала інших барист, подорожувала навколо світ у та ділилася своєю пристрастю до кави. Власне я вже живу своєю мрією та не маю на що скаржитися. • N I C O L E B A T T E F E L D . C O M Невелика довідка про зерна А Р А Б І К А • Частка на світовому ринку: 70 % • Вигляд: великі, овальні • Смак: помірна кислинка, солодкавий, фрук товий • Висота вирощування: 600 –2.300 м • Вміст кофеїну: 1,1 % –1,7 % Р О Б У С Т А • Частка на світовому ринку: 30 % • Вигляд: маленькі, круглої форми • Смак: сильний, кислий, землянистий, горіховий • Висота вирощування: до 600 м • Вміст кофеїну: 2 % – 4 % “Добра я к іст ь зерен та п росте при гот у ван н я. Я д у маю, що за цим к риєт ьс я майбу т нє кави”. К У Л ЬТ У Р А Х А Р Ч У В А Н Н Я

41 Blum Inspirations Р Е Ц Е П Т Е С П Р Е С О “ P I R I N H А ” Н А П О П Е Р Е Д Н І Й С Т О Р І Н Ц І К У Л ЬТ У Р А Х А Р Ч У В А Н Н Я

42 Blum Inspirations К У Л ЬТ У Р А Х А Р Ч У В А Н Н Я

4 3 Blum Inspirations Мексиканська к ульт у ра каву ванн я Кава об’єднує людей. Удома та в офісі. Як вшановування любимого гарячого напою у компанії Blum Мексика виник унікальний елемент меблів, – кавова станція. Ф О Т О Г Р А Ф Д Ж О Р Д Ж Ц У Б І Л Л А Ґ А Л О К А Ц І Я М А Л І Н А Л К О | М Е К С И К А К У Л ЬТ У Р А Х А Р Ч У В А Н Н Я

4 4 Blum Inspirations Якщо той, х то насолоджується кавою не йде до неї, тоді кава йде до нього. Мабу ть так або подібно думала команда Blum Мексика. Те, що ідея створення мобільної кавової станці ї походить із цієї країни, не дивує. Тому що вона вва жається однією з найбільших країн з вирощування кави у всьому світі. “Кавування для нас – це справжній рит уал. Він дає нам мож ливість спілкуватися, – на роботі або вдома. Так часто виникають найкращі ідеї ”, – говорить Сергіо Санчес, – технічний спеціаліст Blum Мексика. Спілкування та нат хнення Кава розслабляє та збуджує водночас. Ідеальне поєднання для вмотивованої та ефек тивної роботи. Завдяки кавовій станці ї можна зробити ковток енергі ї на місці, і не потрібно довго йти з ку хні до офісу, або до конференц-залу. Елегантна шухляда LEGRABOX гарантує досить місця для всього, що потрібно для зустрічі на каву.

4 5 Blum Inspirations Декларація корисного простору У мобільній станці ї є ск ляна ніша для кавової машини, а в шу хлядка х знайдеться місце для всього потрібного – від меленої кави, чашок і до випічки. Незва жаючи на невелику величину, елемент меблів гарант ує неабияку площу для роботи на д пригот уванням гарячого напою. Чітке прагнення до насолоди кавою: у будинку, так само як і у вну трішньому дворику або на терасі. Усюди там, де залюбки збираються поціновувачі кави. Конструкці ї від Blum у новій інтерпретаці ї Новітні меблі ск ла даються зі стандартних виробів від Blum, – SPACE TWIN та LEGRABOX, а також висувної полиці із фіксацією. За творчу реалізацію відповідальні Сергіо Санчес, Карен Моралес та Сагара Іслас з відділу маркетинг у. “Ідея, що стояла за кавовою станцією – “Роби т и щось особл и ве з ві доми х виробі в ві д Blum – те, що нади хає нас та дарує захоп лен н я”. К У Л ЬТ У Р А Х А Р Ч У В А Н Н Я

RkJQdWJsaXNoZXIy