Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik

Дім – це більше, ніж місце Розповідають співробітники Blum Острів у повсякденному житті Кухня – серце будинку Будинки з історією Реконструюємо й реставруємо

2 Blum Inspirations “Ми допомагаємо нашим к л ієнтам створити комфортне і практичне житло – у понад 120 країнах у всьому світі.”

3 Blum Inspirations Часто саме деталі перетворюють квартиру на справжній дім. Для кожної людини вони є унікальними: дрібниці повні спога дів, до яких прикипіло серце, відчу т тя за хищеності й безпеки, кохані люди поруч, друзі й сім’я. Дуже часто – це не матеріальні речі, а цінності й емоці ї, які формують наше уявлення про власний дім. У цьому випуску Ви матимете нагоду дізнатися, що розповідають співробітники компані ї Blum у всьому світі про власні пріоритети. Основа – це цінності. Саме вони на дихають нас розвиватися: якість, довіра, інноваці ї, а також постійна робота. Для нас – це не лише тренд, але й частина нашого єства. Дбати про довкілля можна з різних перспек тив – на рівні компані ї, але також кожен окремо може зробити свій внесок. Доказом цих слів є вра жаючі проєк ти, які ми для вас підгот ували. А які у Вас є ідеї і пора ди для екологічного житла? Ваша редакційна команда журналу “ Blum Inspirations” Вст у п

4 Blum Inspirations Ви будете здивовані, як вироби Blum полегшать ваше повсякденне жит тя. І не тільки на кухні, а й у всіх житлових приміщеннях. Австрійські вироби, що вирізняються якістю та отримали багато нагород, використовують у меблях у всьому світі. Blum всередині

5 Blum Inspirations Підіймачі Фаса д може ск ла датися, відкидатися на д корпусом чи підійматися вертикально. Серед AVENTOS оберете потрібний тип підіймання для будь-якого приміщення. Навіть великі та ва жкі фаса ди у верхніх шафка х підіймаються легко й плавно. Завіси Завіси Blum дбають про те, щоб дверцята елегантно відчинялися та тихо зачинялися. Технічно інноваційна система CLIP top відкриває багато мож ливостей для вибору ку та відчинення та дизайну. Напрямні Із якісними системами напрямних MOVENTO й TANDEM навіть сильно наванта жені стандартні та високі дерев’яні шу хляди ковзають, наче невагомі. Шу хляди Blum має ідеальну шу хляду для будь-якого вміст у та будь-якого приміщення: LEGRABOX, MERIVOBOX, TANDEMBOX. Усі шу хляди можна створити індивідуально. Вони мають гарну конструкцію та дизайн. Технології ру ху Blum пропонує чотири технологі ї ру х у для комфортного корист ування меблями. Механічна технологія BLUMOTION для того, щоб м’яко закривати, TIP- ON, щоб відкривати, та поєднання обох – TIP- ON BLUMOTION. Також можна обрати елек тричний варіант SERVO -DRIVE для того, щоб відкривати й м’яко закривати. Внутрішні розділювачі Адаптивні внутрішні розділювачі AMBIA-LINE та ORGA-LINE подбають про порядок у всіх шухлядах – від кухні до ванної кімнати. Конфігурація може бути довільною залежно від стилю життя та того, що в них зберігають. Система розсувних дверей Відповідно до нових концепцій простору стираються межі між житловими приміщеннями. REVEGO дає змог у закривати певні зони, поки не корист уєтеся ними, та за потреби відкривати. Конструкції шафок Ми пропонуємо ідеї прак тичних та креативних меблів, які гнучкі у проєк т уванні, але створюють максимум корисного простору та спрощують робочий процес. Рішення від Blum гарант ують оптимальний дост уп, витримують велике наванта ження та чудово виглядають. Докладно

6 Blum Inspirations Корисн и й п рост ір т вори т ь д и ва 10 Дім – це більше, ніж місце Розповідають співробітники Blum 16 Що чекає мешканців міста в майбу тньому Концепція пасивного будинку по той бік екватора 22 Простір для моди Тренд на прохідні гардеробні 24 Порядок у шафі, порядок у душі Пора ди від експертки із прибирання 26 Орг анізовано до останньої деталі Вну трішні розділювачі для шу хляд Кул ьт у ра харч у ван н я 34 Випікання приносить задоволення Культ ура випікання хліба з Австрі ї 38 Насолоджуватися здорово У фокусі – кулінарні тренди 40 Острів у повсякденному жит ті Ку хня – серце будинку 46 Ідеальна стіна? Приховати ку хню одним пору хом руки 50 Озеленення міста Зелена оаза в місті

Т рен д и 54 Дерево – наша пристрасть Мрія про шале 60 Відкриті до нових трендів Дизайнерські рішення з MERIVOBOX 64 Будинки з історією Реконструюємо й реставруємо 70 Сучасно, затишно, стало Сімейний будинок у гора х 76 Поради Книги й більше Зміст Світ ви робі в Blum 8 0 Факти Blum Цифри та фак ти 82 Підвищити комфорт, жити в задоволення Дослідження потреб у ді ї 86 Жити свідомо Турбота про майбу тнє 8 8 Демонстраційний зал із панорамою Прису тність Blum у світі 91 Про компанію

Корисн простір твори

Простір для моди Дім – це більше, ніж місце Порядок у шафі, порядок у душі Що чекає мешканців міста в майбу тньому Організовано до останньої деталі ий р ть дива

10 Blum Inspirations Походження, батьківщина, дім. Понят тя, що мають різний сенс і місце перебування. Батьківщину й походження не обирають, ми народжуємося і проводимо свої дитячі роки у певному місці. Але свій дім кожен шукає для себе протягом жит тя заново – у різних періода х жит тя, у різний час і на різних жит тєвих етапа х. Батьківщина може бу ти місцем сили, до якого завж ди можна поверну тися. Затишок і безпека Завж ди понят тя батьківщини й дому мали глибший сенс. Але не всі змінюють місце проживання добровільно. Деякі люди змушені покину ти власну країну через геополітичні конфлік ти й зміни навколишнього середовища. Війна, переселення, зміна к лімат у. Поді ї, які набирають обертів, і які потрібно зупинити. Відкрито і дружно. “Кожен може внести свій вк ла д, також і компані ї. У центральному офісі у Форарльберзі нині працюють люди 69 національностей. Для наших учнів 12 мов є рідними, – розповідає Франц Га, спеціаліст відділу ка дрів. – Ми цим пишаємося.” Стале і змінне Дім, напротиваг у походженню і батьківщині, можна змінити. Він подорожує з нами. Від першого переїзду, часу, проведеного за кордоном, професійних років, створення сім’ ї й а ж до старості. Кожна зміна в жит ті ставить перед домом свої вимоги. Якщо маєте змог у створити власний дім недалеко від роботи, то вва жайте себе щасливчиком. Дім – це бі льше, ні ж місце Гнучкість, мобільність і не останнім чином дигіталізація заново формують розуміння таких понять як батьківщина й дім. Ту т не потрібно встановлювати якихось рамок. Не обмежуватися містами, країнами чи континентами. Сьогодні навіть реальність не є перешкодою. Метавсесвіт – не нове понят тя. Він привідкриває для нас необмежені можливості віртуального світу. Настав час заново переосмислити понят тя дому?

11 Blum Inspirations

12 Blum Inspirations “Кол и ми бул и у США, то зрозу м і л и, що кожен має рі зн і ц і н ност і й п ріори тет и. Все за леж и т ь ві д м ісц я народ жен н я.” На дін Рьок, координатор із прода жів і Паскаль Рьок, проєк т-менеджер із прода жів, Blum Австрія Віднайти свій дім на роботі Це підтверджують також співробітники й співробітниці Blum, які через нову професію знайшли свій дім далеко від свого місця народження і рідної країни. Так як На дін і Паскаль Рьок. "Ми вва жаємо своєю батьківщиною Форарльберг в Австрі ї й Північну Кароліну у США. Ми довго жили у двох місцях і відчуваємо сильний зв’язок із кожним із них. Наша дилема: ми дуже ра ді, що можемо жити біля наших близьких в Австрі ї, але водночас дуже сумуємо за нашими друзями у США", – так описує свій досвід Паскаль Рьок. Люди і стосунки дуже часто відіграють к лючову роль, коли ми говоримо про відчу т тя дому. Більше, ніж чотири стіни Що ще ва ж ливо для того, аби відчувати себе в інших країна х як вдома? Лукас Ройміллер називає, наприк ла д, безпеку, почу т тя за хищеності і належності. “Все це я отримую насамперед від людей у моєму оточенні – від моєї сім’ ї і моїх друзів, моєї коханої, моїх колег.” Для них створення житлового простору відіграє ва ж ливе значення. “Великі вікна, що пропускають багато світла. Мій вигляд на море з будинків Шанхаю. Великий стіл, за яким ми постійно збираємося з друзями. І моя собака “Містер”, яка завж ди зустрічає мене після довгого робочого дня.” Тоді, як Лукас Ройміллер з Австрі ї переїхав до Китаю, Їнг Ванг прок лала зворотній шлях і нині працює у центральному офісі компані ї Blum в Австрі ї асистентом із прода жу. “Я декорувала свою квартиру сувенірами, рослинами і світлинами з моєї батьківщини, а також дотримуюся особливих культ урних жит тєвих звичок. Моя пора да для всіх, х то хоче створити ду х батьківщини: пригот уйте тра диційну їжу і знайдіть милих сусідів поблизу. Це дає опору.” Перешкоди і випробування Переїзд в іншу країну таїть у собі багато випробувань. Усі опит увані сходяться на тому, що вивчення мови є найва ж ливішим чинником, аби почувати себе комфортно. "Не лише мова, але й манера спілкування відрізняється від країни до країни", – говорить Інаціо Тіаґо Ґуімараес Лацерда, який переїхав із Сан Пауло/Бразилі ї до Гьохста у центральний офіс. Це має культ урні причини, знає Стефане Біллод-Жірард. “Що стосується цього аспек т у, заново налашт уватися вдається найва жче. І

13 Blum Inspirations Увесь світ – наш д і м Сім’я Blum у цифра х мов на www.blum.com співробітників у всьому світі різних національностей 69 30 9.400 сам процес навчання досить ск ла дний. Між його рідною країною Францією і США існують різноманітні соціальні й суспільні відмінності, і тому багато непорозумінь. Ми ще досі вчимося, але сприймаємо це з г умором.” Почуватися як вдома Знайти новий дім – це пригода з багатьох причин і на різних жит тєвих етапа х. З оптимізмом, чистим плануванням і декількома пора дами від досвідчених експатів все вийде легше. “Те, що ми вже були членами сім’ ї Blum і були гостинно прийняті на новому місці, полегшило наше перебування”, – розповідає Паскаль Рьок про початок роботи у США. І Стефані Біллод-Жірард доповнює: “Ми пишаємося тим, що почуваємося як вдома по обидва боки Атлантики. Ми ніколи не приховуватимемо наш досвід, але ми мали сміливість слідувати за нашими мріями. Так ми здобули нову батьківщину.”

14 Blum Inspirations © JAMES LE “Шан хай – це мегапол іс, у я ком у поєд н у ют ьс я європейська й к и тайська к ул ьт у ри. Мож на зуст ріт и людей зі вс і х к у точ к і в світ у. Мі й д і м – я к т у т, так і в Форарл ьберзі.” Лукас Ройміллер, координатор проєк тів прода жу & маркетинг у, Blum Китай “Д і м – це м ісце, де я поч у ваюс я добре й за х ищено. Місце, що переповнене любов’ю, де я мож у бу т и самою собою.” Їнг Ванг, асистент з прода жу, Blum Австрія

15 Blum Inspirations “Я сп равд і ві дч у ваю себе вдома, кол и моя доч ка зуст річає мене п іс л я довгого робочого д н я.” Інаціо Тіаґо Ґуімараес Лацерда, інженер з якості, Blum Австрія “Переї зд – це завж д и п ри года. А ле з парт нером вона вдаєт ьс я легше. Моя пора да: т римай тес я разом і буд ьте ві д к ри т ими до нового. У таком у ви па д к у і за кордоном вдаст ьс я вест и повноц і н не ж и т тя.” Стефане Біллод-Жерард, сервіс-менеджер по роботі з к лієнтами, Blum США

16 Blum Inspirations Що чекає мешканці в міста в майбу тньому Випереджаючи час: архітектори Фелісіті Бернштайн і Марк Бернштайн-Гуссманн вже у 90-тих роках мали бачення, як виглядатиме будівництво в майбу тньому. На їхніх станціях у всьому світі – у Німеччині, Ірландії, Арабських Еміратах й Австралії – вони сформулювали ключові понят тя своєї роботи: модульний дизайн, що дбає про довкілля, пасивне будівництво для всіх, якість понад усе – до найменшої деталі і на все жит тя. Ми завітали до їхнього будинку в Мельбурні. Ф О Т О Г Р А Ф М А Т Т С І М М А Н У Е Л Ь Б О С С Е Л О К А Ц І Я М Е Л Ь Б У Р Н I А В С Т Р А Л І Я А Р Х І Т Е К Т О Р Т О Р И М Е Л Ь Б У Р Н С Ь К А С Т У Д І Я Д И З А Й Н У

18 Blum Inspirations

19 Blum Inspirations На земельній ділянці, що звужується поміж залізничною колією і вулицею, розташований будиночок 01, що вирізняється своїм чорним оздобленням. Сертифікований пасивний будинок є справою рук багаторазово відзначеної “Мельбурнської ст уді ї дизайну Бернштайнів” і поєднує розумне проєк т ування простору з новими технологіями: екоса д із системою аквапоніки, CLTпанелі і технологія пасивного будинку, зелений да х і (майже) незалежна від мережі система елек тропостачання із сонячними панелями й акумуляторні батареї. Краще замість більше Архітек тор та забудовник Марк Бернштайн-Гуссманн за хоплюється новітніми технічними рішеннями. “Ми відносно рано зацікавилися екологічними методами будівництва й енергоефек тивними технологіями. У цій сфері нас вва жають експертами. Ми переконані, що будинки, які потребують мало енергі ї і пасивні будинки є майбу тнім будівництва.” Ці концепці ї сприяють здоровій якості жит тя з багатьох причин: нат уральні матеріали створюють безтоксичне середовище, система вентиляці ї з рекуперацією тепла очищає повітря, сучасні ск лопакети з потрійним ск лом створюють максимальний за хист від шуму. “На невеликій площі ми створили затишний і прекрасний дім для всієї сім’ ї.” Жити й почуватися добре Поєднання мінімалістичної вишуканої ку хні із са дом для трав та медитаці ї на дає будинку посеред міста особливого шарму. Вода з рибного ставка постачає вертикальну грядку для трав на стіні будинку, що зроблена з переробленої цегли. Використовуючи сітку всередині, можна створити завж ди нові перспек тиви. “Після довгого робочого дня ми охоче відпочиваємо на наших улюблених місцях. У дитячих кімната х сітка створює додатковий простір для того, аби бавитися і відпочивати.” Якість до найменших дрібниць У вну трішньому оформленні Бернштайни на дають великого значення дизайну поза часом. Оформлюючи рішення для створення корисного простору, ми використовували вироби від Blum. У виготовленій на замовлення ку хні елегантна висувна система LEGRABOX від Blum гарант ує вдосталь місця для прила ддя “Зат ишн и й д і м – це к люч до зба лансованого ж и т тя. Наш д і м – і деа л ьна оаза посеред д ж у н гл і в вел и кого м іста.”

2 0 Blum Inspirations і запасів. “Я люблю, коли в мене панує порядок у шу хлядка х, а матеріали не випаровують шкідливих речовин. LEGRABOX – це ідеальне доповнення для нешкідливого будинку. Широкі шу хлядки під вбудованими лавками дуже зручні, а прибирання перетворюється на дитячу гру. І також домашня техніка ховається за закритими фаса дами із завісами CLIP top BLUMOTION в елегантному кольорі чорний онікс. Вдома в Австралі ї Ми відчули себе вдома не тоді, коли збудували будиночок 01. “Ми насолоджувалися різними країнами, культ урами й архітек т урою у всьому світі. Але в Австралію справді закохалися. Ми відчуваємо, що нам ра ді, насолоджуємося розслабленим способом жит тя і “CО2-ней тра л ьна і на 10 0 % ві дпові дає нашом у ст и лю ж и т тя: регенерат и вна арх ітек т у ра поєдн ує в собі я к іст ь ж и т тя і пози т и вно вп л и ває на еколог і ю.”

21 Blum Inspirations здоровим балансом роботи й жит тя – в цьому австралійці справжні фа хівці” – розповідає Фелісіті Бернштайн. Водночас обидва архітек тори бачать великий потенціал у цій місцині для енергоефек тивного будівництва. “Ми ділимося своїм досвідом в Австралі ї, поєднуємо німецьку чіткість із австралійським стилем жит тя і так створюємо кращі будинки для планети і наст упних поколінь.” • Будиночок 01, факти • Рік будівництва – 2021 • Пасивний будинок преміумсегмент у • 180 кв. м • 133 × LEGRABOX, терра-чорний • 301 × CLIP top BLUMOTION, чорний онікс hutt.com.au melbournedesignstudios.com.au

2 2 Blum Inspirations

23 Blum Inspirations і відстанями. Штори або перегородки можу ть поділити простір на частини. Стильна орг анізація з використан ­ ням кольору і світла Також у гардеробній поєднання кольорів мають значення. Світлі кольори виглядають впорядкованіше. Наст упним фак тором для доброго самопочу ття є освітлення. Якщо бракує сонячного світла, то верхні шафки, полички й шу хляди потрібно підсвітити. З освітленням, що відбивається, наприк ла д, LED-стрічка, можна досягну ти доброго ефек т у. Деталі створюють різницю Організуйте свою затишну гардеробну кімнат у так само ува жно, як й інші житлові зони. Не лише вигляд Вашої гардеробної повинен приносити ра дість, але й вибір Вашого одяг у. Заплануйте місце для дзеркала на весь ріст, місце для сидіння й килимок. • Скільки в мене взу т тя? Найва ж ливішою ознакою вдалої гардеробної є проєк т ування. Почніть із інвентаризаці ї: визначте тип та кількість речей, які повинні вміститися у гардеробній кімнаті. Чи потрібно вішати багато речей різної довжини? Мож ливо, доцільніше пора х увати блузки і спроєк т увати для них штанг у спеціальної висоти? Створити корисний простір у незвичний спосіб Якщо Ви провели інвентаризацію, то залишається спроєк т увати відповідні меблі. Ва ж ливо те, щоб залишилося досить місця, аби комфортно одягну тися й переодягну тися. За підіймальними механізмами можна добре зберігати речі, які чу тливі до пилу, як-от шкіряні сумки. Організовуючи шу хлядки, подумайте про відповідні вну трішні розділювачі, щоб посорт увати ремені, краватки, рушники або прикраси. Порада: нарисуйте креслення з розмірами Простір дл я моди Не лише з часів культового серіалу “Секс і місто” багато мріють про прохідну гардеробну. Гардеробна кімната – це завжди акт уальний тренд у дизайні інтер’єру і вершина досконалості для створення корисного простору. Але це не повинна бу ти ціла нью-йоркська гардеробна. Також невикористані ніші й піддашшя можна перетворити на оази для одяг у. Висновок Перетворіть Ваш будинок на справжню оазу. Із розумним проєк т уванням і системою для впорядкування, зробленою на Ваше замовлення, перетворите невикористану площу на корисний простір. Почерпніть нат хнення від рішень Blum про шафу для одяг у і корисний простір.

24 Blum Inspirations Порядок у шафі, порядок у душі Експерти із прибирання мають різні таємниці, щоб усе було як на долоні. Водночас порядок – це щось досить індивідуальне. І щоб було ще краще та ефективніше, процес потрібно підлашт увати до кожної людини зокрема. Каролін Вальх у тому переконана. Як експерт із прибирання вона привносить структурованість у хаос і свіжу енергію у жит тя. “Я прагну, щоб люди почувалися до ­ бре у власних чотирьох стіна х та у власному тілі”, – каже Каролін Вальх. Правильне прибирання і певний порядок роблять свій внесок і створюють такий потрібний спокій. Каролін Вальх у цьому переконана. Як експерт із прибирання вона долучає струк т урованість до хаосу та свіжу енергію до жит тя. Як прибрати у шафі?

2 5 Blum Inspirations 1 4 7 2 5 8 3 6 9 Відсвяткувати зміну сезону Маленький рит уал, який можна виконати, коли витяг уємо увесь вміст. Це заоща джує місце в шафі. Водночас можна налашт увати свій вну трішній годинник на наст упний сезон. Поділити на зони Кожен має різні сфери жит тя. Увесь вміст шафи можна поділити на зони: для офісу, спорт у, вільного часу тощо. Так все виглядатиме акуратно та заоща джуватиме час. Не більше, ніж два пору хи руки Закриті системи зберігання гарант ують впорядкований вигляд, а вміст можна взяти двома ру хами руки і знову пок ласти все на місце. Посортувати за категоріями Однакові речі повинні зберігатися разом. Однак кожну категорію можна ще поділити. Вішати замість того, щоб складати Одяг, який не так легко ск ласти, потрібно повісити. Сорт ування за категоріями (верхній одяг, штани тощо) або кольором полегшують вибір. Використати принцип ротації Якщо використати принцип ск ладання для білизни і шкарпеток, то їх можна завж ди брати з одного боку, а з іншого наповнювати свіжовипраними. Поставити на ребро замість того, щоб поскладати на стопку Для більшості одяг у існують інструкці ї з ефек тивного ск ла дання. Наприк ла д, ск ла дати на ребро замість того, щоб ск ла дати на стопку. Переваги: одяг добре видно, а знайти його просто. Презентувати скарби Посорт увати аксесуари за категоріями – так кожну річ можна знайти з першого погляду. Сумочки або взу т тя – це дизайнерські речі, які можу ть слуг увати декораціями. Так вони ра дують око, навіть, коли ми їх не носимо. Спочатку вийняти увесь вміст Так краще видно всі речі і можна все посорт увати. З одягом вра х уйте момент: у шафі має бу ти тільки той одяг, що підходить і подобається Вам. Ефек т: позитивне сприйнят тя тіла.

2 6 Blum Inspirations Заощадити простір і час Одяг й аксесуари завж ди під рукою – це вдасться із системами вну трішніх розділювачів AMBIA-LINE ідеальної форми. Рамки в елегантному дизайні під дерево ідеально підходять під розмір певних речей. Якісне доповнення для шу хляд від Blum. Якщо часу зранку обмаль, то шухляди гарант уватиму ть добрий огляд і день почнеться значно легше. Відповідні вну трішні розділювачі, як-от AMBIA-LINE й ORGA-LINE стану ть Вам у пригоді. Організовано до останньої детал і

27 Blum Inspirations Досконалі плавні переходи Напротиваг у стандартним вк ла дкам, комплек ти розділювачів ORGA-LINE можна довільно підпорядкувати. Чи то одяг для роботи, чи то інші речі, завдяки вну трішнім розділювачам, що довільно рег улюються Ви зможете за довольнити кожну свою вимог у. Результат: красивий і впорядкований вміст шу хляди Місце для дрібничок Зберігання маленьких речей вимагає системності. AMBIA-LINE у благородному дизайні зі сталі ідеально підходять до висувних систем LEGRABOX і MERIVOBOX. Рамки можна швидко встановити завдяки фіксаці ї на магніти і ніжкам проти ковзання. Якщо змінюються потреби, рамки припасовуються легким ру хом руки до нових предметів. Докладно

2 8 Blum Inspirations Жоден сантиметр корисного простору не пропаде марно Корпус, фаса д і вну трішні розділювачі з дерева створюють ансамбль повен смаку. Рамки AMBIA-LINE з досконалими переходами.

2 9 Blum Inspirations Від широкого до вузького Нева ж ливо, що потрібно зберігати всередині – із гнучкими комплек тами розділювачів від ORGA-LINE все буде завж ди оптимально організовано. Готові до старт у Шу хляди у вхідній зоні є на дзвичайно прак тичними. Якщо ще й AMBIA-LINE пот урбується про порядок всередині, то все буде на своєму місці.

O R G A - L I N E . Н е м а є з н а ч е н н я , а к с е с у а р и д л я я к о г о с а м е х о б і п о т р і б н о о р г а н і з у в а т и .

З першого погл яду

Культу харчу в

46 48 40 38 34 Насолоджуватися здорово Випікання приносить задоволення Острів у повсякденному житті Ідеальна стіна? Озеленення міста ра ання

3 4 Blum Inspirations Ф О Т О Г Р А Ф И © В И П І К А Т И І З К Р І С Т І Н О Ю Л О К А Ц І Я З А Л Ь Ц Б У Р Г | А В С Т Р І Я Випікання приносить задоволенн я У кулінарному світі Крістіни Бауер відвідувачі очікують на маленькі ласощі, професійне приладдя для випікання і цікаві заходи, що кру тяться навколо ї ї пристрасті: випікання. Як бізнес-леді, авторка і фудблогерка вона залишилася вірною своїй домівці поблизу Зальцбурга /Австрії і завдяки індивідуальному концепту магазину дала своїй професії (аналогову) батьківщину.

3 6 Blum Inspirations Чому ти ділишся своїми таємницями випікання онлайн? Я хочу показати людям, як легко лише за допомогою декількох ск ла дників і власних рук щось створити і бу ти впевненим: те, що всередині – це те, що я хочу передати далі. Кожна й кожен може випікати! Помітно, скільки любові ти вклала у свій маг азин. Що було для тебе особливо значущим? Я хотіла створити місце, де почуваєшся добре, багато вільного простору й аби кожен міг знайти у магазині маленькі ласощі і почерпну ти нат хнення. Коли я оглядаюся, то думаю, що це сон. Саме так я собі все уявляла. На що ти звертала уваг у, розробля ­ ючи проєкт ування? Велика й комфортна ку хня завж ди була на першому місці – ще й досі вона є джерелом багатьох нових ідей, книг, журналів і відео. Ти інтегрувала різноманітні вироби Blum – чи був порядок і корисний простір важливою темою для тебе? Корисного простору забагато не буває, а коли ми маємо так багато прила ддя, то системи впорядкування просто на ваг у золота. Так можна неабияк швидко позбу тися усього того “ хаосу”, котрий неодмінно виникає, коли випікаєш. Де ти почуваєшся краще – в анало ­ говому чи цифровому світі випікан ­ ня? Я намагаюся знайти т у т баланс. Без соціальних мереж “Випікання із Крістіною” не стало б тим, ким воно є сьогодні. В інтернеті є дост уп до більшої кількості людей, і в найкращому випа дку їм можна подарувати нат хнення. Але обмін позитивними думками для мене найва ж ливіший. Знати, чого хочу ть люди, і де ми можемо вдосконалюватися і розвиватися. Цей зворотній зв’язок на дзвичайно нам допомагає – чи то в аналоговому світі, чи то в цифровому. Де в “реальному жит ті” твій дім і твоя батьківщина? Моїм домом є Брамлгоф у Геріа х у – це місце, де я черпаю енергію, проводжу час зі своєю П Р О Г Е Р О Ї Н Ю Фудблогерка, авторка, сімейна людина: енергія Крістіни Бауер – безмежна. У Брамлгофі поблизу Зальцбурга /Австрі ї, яким сім’я володіє з 1532 року, вона щасливо живе з чоловіком, дітьми, коровами і гостями зі всього світ у. Ї ї пристрасть до випікання перетворилася на професію, вона має 124.000 підписників в інстаграмі й успішний фудблог. 2018 року вона отримала нагороду за інноваці ї від “Copa” для жінок-фермерів. backenmitchrist ina. at Докладно

37 Blum Inspirations сім’єю і насолоджуюся спокоєм. Робота на фермі є одночасно і моїм хобі. Так само вдома я відчуваю себе у своєму світі випікання. Це не само собою зрозуміло, а великий подарунок, який я дуже ціную. • Змішати молоко і яйця. Додати борошно і дріж джі. Додати сіль, цукор і масло кімнатної температ ури. Все замісити і дати постояти приблизно 30 хв, прикривши рушничком. З одного тіста сформувати 8 смужок однакової довжини і сплести плетенку. Змастити збитим яйцем, посипати грубомеленим цукром і поставити у наперед розігріт у до 170 гра дусів ду ховку. Випікати з використанням конвекці ї приблизно 25 хвилин. ПОРАДА: плетенку можна заморозити! 250 мл ледь теплого молока 1 яйце 7 г солі 10 0 г цукру 650 г пшеничного борошна виду 70 0 42 г свіжих дріжджів (= 1 кубик) або 2 пакетики су хих дріжджів по 7 г 10 0 г масла кімнатної температ ури 1 яйце для змащування зверх у грубомелений цукор для посипки Нед і л ьна п летен ка

3 8 Blum Inspirations Насолоджу ватися здорово Вегани Вегани відмовляються від усіх харчових продук тів тваринного походження. Це означає, що вони не споживають риби, м’яса, яєць, молока, меду і продук тів, які вміщують желатин. Потреба в поживних речовина х покривається овочами, фрук тами, крупами, горіхами і насінням. Кліматарії Щоб зменшити CO2-слід к ліматарі ї звертають уваг у на те, щоб під час виробництва і транспорт ування їхнього харчування виникало якомога менше випарів вуглекислого газу. Це означає, що на дається перевага регіональним виробам, а також вони уникають пластикової упаковки. Вегетаріанці Вегетаріанці харчуються лише або перева жно рослинними продуктами. Вони уникають м’яса, риби і птиці. Лак то-вегетаріанці додатково споживають молочні вироби, лак то-ово-вегетаріанці – яйця. Пескетаріанці споживають рибу, а флекситаріанці їдять час від часу м’ясо. У всьому світі звички харчування розвиваються позитивно – і для екосистеми, і для людей. Зростає обізнаність про викиди парникових газів від виготовлення, нераціонального споживання та у тилізації продуктів харчування. Здоров’я та особисте благополуччя набувають все більшого значення. Менше м’яса або су то рослинна їжа є сьогодні трендами. Огляд.

3 9 Blum Inspirations “Чиста їжа” Люди, які дотримуються цієї дієти, намагаються споживати якомога чистіші продук ти. Уникають готових продук тів і фаст-фуду. Це стосується всіх перероблених продук тів, а також хліба, олі ї, жирів, солі, цукру тощо. Типовим для цього способу харчування є пригот ування страв у так званих миска х. Палео Вернімося до кам’яного віку. Все, що первісна людина могла вполювати або зібрати, дозволене в цій дієті. Зернові й бобові є табу, тому що тоді ще не вирощували культ ури. Власне ка жучи, молочних продук тів також не споживали. Зрештою дикі тварини не доїлися. Кето Харчування кето є певною формою низькокалорійної дієти. Харчові продук ти з високим вмістом вуглеводів не входять до раціону. Проте можна споживати багато жирів. Через нестачу вуглеводів обмін речовин входить у стан кетозу, жири перетворюються і використовуються для виробництва енергі ї. У фокусі – піклування про тварин і клімат Частка веганців у % – тенденція збільшується Джерело: Statista Global Consumer Survey 2021 Індія 13,4 % Китай 4,8 % США 4,0 % Німеччина 3,2 % Бразилія 1,5 %

4 0 Blum Inspirations Острі в у повсяк денному житті Чи то у власних чотирьох стінах, чи то у будинку для відпочинку: ми хочемо приїхати й відчу ти затишок дому. Кухня-вітальня може стати центром наших потреб. Вона розмиває кордони між кухнею, місцем для прийому їжі і вітальнею, створює вільний простір й водночас зг уртовує. Як у мінімалістичному будинку Туе С. Андерсена на східному узбережжі Ютленда. Ф О Т О Г Р А Ф І Д А Ш М І Д Т Л О К А Ц І Я С Н А П Т У Н I Д А Н І Я А Р Х І Т Е К Т О Р К Е Н Н Е Т А Р Б О Е Т Е К С Т Т І Н А Ш Н А Й Д Е Р - Р А Д І Н Г

42 Blum Inspirations Будинок на узбереж жі Снапт уна ніби ховається у дюну, він майже зникає за живоплотом. “Ми часто пропливали повз це місце і я завж ди мріяв про те, аби т у т жити” – ка же Туе С. Андерсен. “Дост уп до моря багато означає для мене. Це дарує мені свободу.” Він стоїть на своїй дубовій терасі і дивиться на воду, на маленький острів Ярно. Поза ду нього відсуну ті вбік вікна на всю висот у приміщення. На довгому, саморобному столі з чорною, покритою олією сосновою стільницею стоять стільці для спонтанної вечірки. Будинок розташований на схилі, тому Туе спроєк т ував фаса ди різної висоти. Родзинкою будинку є різні висоти у приміщеннях. Разом із тим розташування сонця протягом дня створює різні настрої, через панорамні вікна із двох боків будинку потрапляє світло у зону ку хні-вітальні із вра жаючим островом. Оптична єдність Туе пофарбував стіну поза ду ку хонної колони сірим кольором. Так він додає трішки інтенсивного тону до кольору датської природи й водночас створює глибину й затишок у високій, просторій кімнаті. Прості фаса ди білих ку хонних шафок виглядають на цьому фоні ще привабливіше. Непримхлива у використанні плита з кварцит у слуг ує робочою поверхнею і формує закінчення кухонного острова з дуба, обробленого морилкою чорного кольору. Ї ї корпус залишається компак тним і закритим, а око може спокійно сконцентруватися на деталях. Наприк ла д, можна розпізнати, що плетіння сидінь стільців саме такого сірого відтінку, як і ку хонна стіна. І що дошки на підлозі з виїмками та нерівною текст урою приємно недосконалі: “Спочатку я хотів їх віддати”, – ка же Туе. “Але людина, яка займається підлогою переконала мене. Рустикальність формує прекрасний контраст до наших індустрійних поверхонь.” Комфортний для жит тя мінімалізм Уся сім’я почувається як на курорті. Легкість полягає в тому, що у будинку ніщо не загороджує погляд. Пошт у, яку слід розібрати, гардероб, ігри з дітьми: все має своє визначене місце, за ховане поза ду фаса дів шафок і шу хляд. Широкий коридор веде до кабінет у, з одного боку розтяг ується на всю довжину дерев’яна стільниця під вікном. Вона майже такої ж глибини, що й письмоВдома на морі Лише невисокий схил відокремлює дім Туе С. Андерсена від піщаного пляжу ютландського Снапт уна.

RkJQdWJsaXNoZXIy